A TAGSÁGI VISZONY  LÉTESÍTÉSÉNEK MÓDJA

  • Mi a tagság legelső előnye?

Azok a tenyésztők, akik tenyészállataik törzskönyvi nyilvántartását kérik, célszerű, ha tagsági viszonyt kezdeményeznek a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesületével. Jóllehet tagsági viszony létesítése nélkül is kötelessége a tenyésztőszervezetnek a tenyészállatok törzskönyvi nyilvántartását elvégezni, ha a tulajdonos ezzel a kéréssel fordul a tenyésztőszervezethez, ám ez esetben ennek költsége minden tenyésztőszervezetnél nagyobb, mint a tagsági viszonnyal rendelkező tenyésztők esetében.

  • Mit kell tennem, hogy egyesületi tag lehessek?

A tagsági viszonyt kezdeményezőtől elvárás, hogy tájékozódjék az alapszabályban foglaltakról, és kötelessége az érintett fajta tenyésztési programjának betartása. A belépéskor erről nyilatkozik is a tagjelölt.

Az egyes fajták tenyésztési programjából következik, hogy a tagnak kötelezettsége az adatszolgáltatást naprakészen megtenni, és a tenyészállatokat kötelesek az egyesület bíráló bizottságával elbíráltatni. Ajánlott továbbá a kancák készségvizsgája.

  • Mit kell kitöltenem?

A tagsági viszony kezdeményezése a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete esetében két nyomtatvány kitöltésével kezdődik. Mindegyik letölthető a honlapról. Az egyik az „Állománybejelentő/tagsági viszonyt kezdeményező” lap. Az alapszabály a polgári törvényként vonatkozó részere tekintettel ugyanis kimondja, hogy tagsági viszonyt csak pónival/kislóval rendelkező személy létesíthet. (Pártoló tag lehet póni/kisló tulajdonlása nélkül is valaki, ha egyúttal az egyesület anyagi támogatását is vállalja.)
A tagsági viszonyt létesítő és egyben állománybejelentő lap mindig csak egy évre szól, ezért azt minden hónap januárjában szükséges megújítani.

Amennyiben a tagsági viszonyt kezdeményező a lótenyésztését valamilyen mezőgazdasági vállalkozás (például őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, Bt, Kft) keretében végzi, úgy „Támogatott szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is szükséges. A nyomtatvány kitöltése azért fontos, mert a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII.29) FM rendelet alapján a tenyésztőszervezetek az ’Állattenyésztési Alap’-ból a törzskönyvezés költségeinek fedezésére támogatást igényelhetnek minden KKV-jogállású egyesületi tag lovára. Itt a tag a kedvezményezett, de az egyesületen keresztül jut a pénzéhez, olyan formában, hogy lovai törzskönyvi nyilvántartását a nem KKV-jogállású tenyésztőkhöz mérten kedvezőbb szolgáltatási díjjal végzi az egyesület. Az ilyen helyzetű tenyésztők már minden bizonnyal rendelkeznek úgynevezett ügyfél-regisztrációs számmal (korábban EU-s regisztrációs számnak, MHV ügyfél-számnak hívták), mert feltehetően valamilyen közvetlen állami támogatást igénybe vesznek.
„Támogatott szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése a 2014-2020 közötti támogatási ciklusban csak egyetlen alkalommal szükséges. Az egyesületek ezt a tenyésztési hatósággal auditáltatják, és a támogatási ciklus zárásáig érvényben áll.

Javasoljuk mindenkinek, hogy ha nem KKV-jogállású tenyésztő, akkor is töltse ki ezt a nyomtatványt, csak azon egyértelműen közölje, hogy a támogatás igénybevételére nem jogosult.

  • Hová kell küldenem a nyomtatványokat?

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat az egyesület címére kérjük megküldeni:

Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete
Debrecen
Böszörményi út 138.
4032

  • Mit kell tudni a tenyészetkódról és a tartási hely kódról?

A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről előírja, hogy aki többek között lovat tart, az köteles a megyei (járási) kormányhivataltól úgynevezett tenyészetkódot és ahhoz tartási hely kódot kérni. Ma már egyre kevesebben vannak azok, akik e kódokkal nem rendelkeznek, így a nyomtatványok kitöltése nem okozhat nehézséget. Amennyiben valaki mégsem rendelkezik tenyészetkóddal, akkor azt a hatósági állatorvos közreműködésével meg kell kérnie. A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a http://www.enar.hu/ weboldalon, az útmutatók/bizonylatok menüpont alatt.

Ha a tenyésztő a tenyészetkód birtokában van, akkor erre a tenyészetkódra a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának (Budapest, Keleti Károly utca 24.) be kell jelentenie a lovat a Tartás kezdete elnevezésű nyomtatványon, ami a NÉBIH honlapjáról letölthető. Minden állatmozgást célszerű bejelenteni, így a tenyészetből kikerülőket is a Tartás vége elnevezésű nyomtatványon.

Aki már mindezekkel rendelkezik, annak csak a két megnevezett nyomtatvány megküldése a feladata.

  • Milyen előnyökkel jár a tagsági viszony?

Fajtafenntartás, törzskönyvezés

Fajtafenntartásra, törzskönyvezési munka végzésére a tenyésztőszervezetek feljogosítottak. A tagsági viszony egyben törzskönyvezési igény bejelentés is, vagyis az egyesület tagjai törzskönyvezett egyedekkel rendelkeznek. A nemzetközi törekvések egyértelműsítik, hogy csak a törzskönyvi nyilvántartásban lévő egyedeknek van származása. A törzskönyvi ellenőrzés mértéke, kiterjedtsége egyben az adott ország állattenyésztési kultúrájának is mércéje. A tag részesévé válik a fajtafenntartó munkának, a fajta sikere egyben az Ő sikere is lesz!

Szaktanácsadás

Az egyesületi tagot igénye szerint közvetlen szaktanácsadással látjuk el, ami a tenyésztés minden mozzanatára kiterjed. Kiadványok sorát jelentetjük meg, amelyekkel elősegítjük a tagság szakmai felkészültségének gyarapodását.

Díjmentes tenyészállat-minősítés

Amennyiben az egyesületi tag lovával megjelenik a tenyészszemlén, tenyészállatát, vagy tenyészállat-jelöltjét az egyesület felkért bíráló bizottsága díjmentesen minősíti.

Kiállításokon való részvételi lehetőség

A tenyészállata minőségétől függően az egyesület támogatásával részt vehet regionális és országos, valamint nemzetközi kiállításokon, amivel piaci lehetőségeit és erkölcsi elismertségét javíthatja.

Pályázatokon való részvételi lehetőség

A fajták meghatározott körének tenyésztésével pályázhat, vagy előnyösebben pályázhat jól körülírt támogatási formákra.

Előnyösebb szakmai megítélés

Egy szervezethez tartozás erkölcsi előnyét élvezheti, ami kedvezően hathat mindennapi munkájára, tenyésztési tevékenységére. Előnyösebb szakmai megítéléshez juthat partnerei részéről, ha egy tenyésztőszervezet támogatását és szaktudását tudhatja a háta mögött.

Aktív részvételi lehetőség az egyesület munkájában

A tagsági jogviszonyból következően javaslattal élhet az egyesületi munkát illetően, választhat és választhatóvá válik, így hatással lehet az egyesület működésére, céljai kialakítására, tervei megvalósítására.

A mindenképpen meglévő előnyök sorával szemben viszonylag csekély a tagsági viszonyból eredeztethető kötelezettsége.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása